تور کوالالامپور – ۷شب – پرواز ماهان

تور ارزان قیمت کوالالامپور ، تور با تخفیف کوالالامپور
7 شب و 8 روز
همه روزه !

تور کوالالامپور ۴ شب – سنگاپور۳ شب – پرواز ماهان

تور ارزان قیمت کوالالامپور - سنگاپور ، تور با تخفیف کوالالامپور - سنگاپور
4 شب کوالا – 3 شب سنگاپور
نوروز 99

تور کوالالامپور ۴ شب – سنگاپور۳ شب نوروز ۹۹

تور ارزان قیمت کوالالامپور - سنگاپور ، تور با تخفیف کوالالامپور - سنگاپور
4 شب کوالا – 3 شب سنگاپور
همه روزه !

تور کوالالامپور ۴ شب – لنکگاوی۳ شب – پرواز ماهان

تور ارزان قیمت کوالالامپور - لنکگاوی ، تور با تخفیف کوالالامپور - لنکگاوی
4 شب کوالا – 3 شب لنکگاوی
نوروز 99

تور کوالالامپور ۴ شب – لنگکاوی ۳ شب نوروز ۹۹

تور ارزان قیمت کوالالامپور - سنگاپور ، تور با تخفیف کوالالامپور - سنگاپور
4 شب کوالا – 3 شب سنگاپور
همه روزه !

تور کوالالامپور ۴ شب – پنانگ ۳ شب – پرواز ماهان

تور ارزان قیمت کوالالامپور - لنکگاوی ، تور با تخفیف کوالالامپور - لنکگاوی
نوروز 99

تور کوالالامپور ۴ شب – پنانگ ۳ شب ویژه نوروز ۹۹

تور ارزان قیمت کوالالامپور - لنکگاوی ، تور با تخفیف کوالالامپور - لنکگاوی
نوروز 99

تور کوالالامپور ویژه نوروز ۹۹ پرواز ماهان ۷شب

تور ارزان قیمت مالزی ، تور با تخفیف مالزی
7 شب و 8 روز
ویژه نوروز 99